Flere nyheder

FLERE NYHEDER

B Skatteregler

 

Hvis du har været vant til, at få girokort fra SKAT til betaling af dine B-skatterater tilsendt med posten, er dette ændret fra i år. Du skal selv gå ind på www.skat.dk og trække girokort linjerne til betaling.

 

Er B-skatteraterne tilmeldt PBS, er du ikke omfattet af det. Det vil fortsat blive opkrævet på PBS.

 

Fremgår der ikke B-skat på din PBS for januar måned, og har du ikke modtaget noget girokort, skal du selv hente betalingslinjerne på SKAT. Det er nyt fra 2018, at man selv skal trække disse

betalingslinjer. Glemmer du det og dermed ikke får betalt B-skatteraterne koster det både rykkergebyrer og renter, der ikke er fradragsberettiget.

 

Du skal bruge din personlige NemId og logge dig på dette link https://www.tastselv.skat.dk/ Når du har logget på med din NemId, skal du vælge bjælken Betaling indkomstår 2018, der ligger en oversigt over betalingslinjerne for hver af de ti rater for 2018.

 

For at undgå at få rykkergebyrer og rentetilskrivning anbefaler vi, at du bliver tilmeldt PBS. Såfremt du ønsker hjælp til enten at finde dine betalingslinjer eller til at blive tilmeldt PBS. Er du velkommen til at kontakt os hos Nordvestjysk Erhvervsrådgivning. 

Konsekvenser ved at snyde i SKAT - og blive opdaget.

 

Fra uge 11 2018 åbnes der officielt for indberetning af rettelser og tilføjelser til årsopgørelsen, hos SKAT. Det er der du skal give besked om evt. indkomst som SKAT ikke kender til.

 

Men hvad koster det dig egentlig, hvis du snyder i skat og bliver opdaget?

 

Den regning som der kommer fra SKAT, består egentlig af to dele. Den ene del består af den skat, som man i første omgang har unddraget sig, hvor der kommer et restskattetillæg og morarenter.

 

Den anden del består af en bøde, der ved forsætlig unddragelse

som udgangspunkt beregnes som;

 

<60.000

 

1x den unddragne skat uden restskattetillæg og morarenter

 

> 60.000

 

2x den unddragne skat

 

 

Bøderne nedrundes efter nærmere regler til nærmeste 1.000 kr., hele 5.000 kr., eller hele 10.000kr.

 

Er den unddragne skat (evt. set over flere år) over 250.000 kr., gælder der andre regler. Hvis det gør sig gældende vil der normalt blive nedlagt påstand om frihedsstraf og en tillægsbøde på 1x den

unddragne skat.

 

I og med den unddragne skat bliver udregnet ud fra størrelse, har indkomstens art såvel som sammensætning af den øvrige indkomst stor betydning.

 

 

Den nemmeste måde at forklare dette på er, at give eksempler; Se under teksten:

 

Den nedenstående beregning er forudsat, at der er tale om en topskattebetaler, der er gift samt bor i en gennemsnitskommune, som ikke har en anden aktieindkomst og som har negativ kapitalindkomst på ikke over 50.000 kr.

 

Der er bortset fra restskattetillæg og morarenter.

 

Den samlede regning kan nemt kommer til at lyde på mere end 100 % af den ikke angivne indkomst, hvis den personlige indkomst er over topskattegrænsen.

 

 

Hvis man kommer over beløbsgrænsen, på den unddragne skat, på de 60.000 kr. er det et faktum, at bødesatsen stiger til det

dobbelte.

 

Husk også at, fejl i momsregnskabet på 20.000 kr. og over, udløser en bøde. Dette sker hvis der er tale om grov uagtsomhed. Hvordan det bliver afgjort om det er grov uagtsomhed, beror på en

konkret vurdering.

 

Der er de seneste år set flere eksempler på at, der skal ikke meget til, før SKAT rejser krav om bøde og især ved udbetaling af negativ moms.

© Copyright. All Rights Reserved.

FØLG OS PÅ FACEBOOK

 

Ved at følge os på facebook, vil du kunne læse oplæg og nyheder i branchen, samt holde dig opdateret på skatteregler, nye regulativer og meget mere.

KONTAKT OS

Adresse:

Bisgaarden 2

7500, Holstebro

+45 - 97840044

ÅBNINGSTIDER

 

Åbningstiderne kan variere hvis der er tale om helligdage og lign. Du er altid velkommen til at ringe til os ved tvivl om åbningstider.

 

Mandag - Torsdag: 08:00 til 15:30

Fredag: 08:00 til 15:00

Lørdag - Søndag: LUKKET