Nyheder

NYHEDER

Køb/salg af landbrug!

Mar 2019 // Ole Skifter, Indehaver


Dette viser, hvorfor køb af tvangssalgsejendomme er attraktivt, og især, hvis det er
kvægejendomme.


Finansering:


- Tvangssalg: kreditforening op til 93%
- Fri handel: kreditforening max 70%, typisk 60-65% for fast ejendom
- Banklån: udbetaling = 15 årigt typisk, rente ofte lidt billigere (4,5-6%)
- Vækstfonden nu hvor YJ-lån er væk (dyr rente)
- Vækstkaution = max 2 mill. kr., 10 årig, 2% ekstra rente på banklån, 1,5% startgebyr.
- Vækstlån, etableringslån =15-20% af købspris, 1. køb, bankrente + 2-3%
- Alm. Vækstlån= som etableringslån min 1 mill. kr., løbetid = aktiverne, 10-15 år
- Sælgerpantebrev fra 1-1-2020, 10% af købspris, avancefradrag, 10 årig, rente???


Egenkapital( opsparing):


Etableringskonti er en vigtig opsparingsmulighed for unge
landmænd, der gerne vil etablere sig.
Her kan unge lave en skattebegunstiget opsparing, hvor man får fradrag i skatten med ca.
27%. Dette betyder noget, men især det at vise en opsparing overfor banken giver en stor
goodwill.


Etablerings konti kan anvendes ved etablering af aktiver på over 89.500 kr. og min. 50 timers
arbejdsindsats pr. måned.
Etableringskonti afskriver de købte aktiver med 50% og resten går til afskrivning på aktivet(
bygninger og maskiner). Der er overgangsregler for etableringskonti af ældre dato. Også
ægtefælle kan anvende etableringskonti i ægtefælles bedrift de første to år.


Jordpris og forrentningsevne:


- Almindligt EU-tilskud: 1900kr. forrenter ved 2,5% = ca. 76.000 kr.
- Kvægejendom EU-tilskud f.eks. 3850 kr. ved 2,5 % rente = ca. 154.000 kr.


Pris 1 ha. jord = 100.000 kr., årlig rente:
Tvangssalg: 90% kreditforening. 90.000 kr. x 1,5 % = 1.350 kr.
10% banklån 10.000 kr. x 6,5% = 650 kr.
i alt 2.000 kr.
Almindelig salg: 65% krdf-lån 65.000 kr. x 1,5% 975 kr.
35% bank-lån 35.000 kr. x 6,5% 2.275 kr.
I alt 3.250 kr.BBR information - VIGTIGT!

 

Folketinget har vedtaget ny vurderingslov, hvor det er bestemt, at landets BBR-oplysninger skal ligge til grund for fremtidig vurdering af fast ejendom. Derfor er det vigtigt, at BBR-oplysningerne er rigtige. Skal vi hjælpe jer med dette, så kontakt os.

 

BBR-oplysningerne skal inden udgangen af 2018 opdateres mere detaljeret, således hver enkelt bygning eller installation individuel skal udpeges med bygningsnummer og herefter skal placering, størrelse samt anvendelse angives på et kort, som skal indsendes til BBR.

 

Hjælper vi, så udskriver vi nuværende BBR-oplysninger og går dem igennem sammen med dig og indsender opdateringen til BBR. 

 

Ring derfor til din rådgiver, da det er vigtigt, at registreringen er på plads og gjort til tiden.  

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

 

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, der hjælper pårørende, hvis en person, der rammes af demens eller ved anden sygdom eller ulykke, taber sin mentale kapacitet og dermed evnen til at handle i såvel økonomisk som i personlige forhold.

 

Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt er nu lovreguleret og dermed er virkningerne af fuldmagten lagt i faste rammer, så der er skabt klarhed over retsvirkningerne for fuldmagtsgiveren og omverdenen.

 

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du selv vælge, hvem der skal repræsentere dig, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til at varetage din økonomiske og personlige forhold.

 

For dig der driver en erhvervsmæssig virksomhed kan fremtidsfuldmagten få særligt betydning for virksomhedens fortsatte drift, i en situation hvor du ikke selv er i stand til at forestå den daglige drift.

 

Uanset om du er ung eller ældre er det nu der skal handles og tages stilling til, hvem der skal repræsentere dig den dag, du selv er ude af stand hertil.

 

Vi hjælper dig gerne med oprettelse af din fremtidsfuldmagt.

 

Så kontakt derfor din rådgiver for bistand til de nødvendige tiltag.

© Copyright. All Rights Reserved.

FØLG OS PÅ FACEBOOK

 

Ved at følge os på facebook, vil du kunne læse oplæg og nyheder i branchen, samt holde dig opdateret på skatteregler, nye regulativer og meget mere.

KONTAKT OS

Adresse:

Bisgaarden 2

7500, Holstebro

+45 - 97840044

ÅBNINGSTIDER

 

Åbningstiderne kan variere hvis der er tale om helligdage og lign. Du er altid velkommen til at ringe til os ved tvivl om åbningstider.

 

Mandag - Torsdag: 08:00 til 15:30

Fredag: 08:00 til 15:00

Lørdag - Søndag: LUKKET